Filozofija obrazovanja Internacionalnog Maarif Obrazovnog Sistema zasnovana je na izgradnji „prave osobe“. Priznajući ljudsko biće kao dragoceno, posebno i dobrodušno, fondacija želi da ga usavrši kroz kvalifikovano obrazovanje. Prava osoba, koju Maarif škole žele da izgrade, predstavlja osobu sa veštinama i znanjem, koja ispunjava zahteve vremena i usvaja moralne i kulturne vrednosti.


U tom smislu, reč je o osobi koja:

- Kritički i analitički razmišlja

- Ima naučnu viziju

- Poštuje životnu sredinu i sva živa bića

- Uranotežena je u svom telu, duši i duhu

- Ima savest društva, kulture i istorije

- Voli svoju porodicu, domovinu i društvo

- Poštuje različite narode

- Usvaja vrednosti kao što su pravda, saosećanje i poštovanje

- Socijalno je angažovana, produktivana i velikodušna

- Ima za cilj da za sobom ostavi srećan i spokojan svet za buduće generacije


Tvoja škola Izaberite