Maarif škole su izgrađene u skladu sa visoko-tehnološkim i bezbednosnim standardima. Poseduju moderno opremljene objekte, kreativno uređene i inspirativne za učenje i rad, kao i posebno uređene ambijentalne celine za društveni život i vannastavne aktivnosti. U svom sistemu imaju naučne i kulturne centre, biblioteke, laboratorije, umetničke i sportske objekte, kao i studentske domove. Sa stanovišta arhitekture, enterijera i dekoracije, Maarif škole nose estetske i kulturne karakteristike zemalja u kojima se nalaze.

Tvoja škola Izaberite