VASPITNO-OBRAZOVNI RAD

Kvalitetan vaspitno-obrazovni rad je primarni cilj vrtića Baby Palace Andjela. Strogim izborom stručnog i odgovornog kadra, kojeg pored vaspitača čine i psiholog, pedagog i logoped, postignut je izuzetno visok nivo kvaliteta planiranja i realizovanja programa aktivnosti sa decom. Vaspitno- obrazovni rad koji se sprovodi u okviru vrtića, omogućava da kod svakog deteta otkrijemo sklonosti i interesovanja, koja pažljivo negujemo i razvijamo. Istovremeno, deca kroz igru razvijaju pozitivan stav prema učenju i obavezama, a brojne i raznovrsne aktivnosti imaju za rezultat formiranje komunikativnog, socijalizovanog i emotivno stabilnog deteta. Stručni saradnici kontinuirano prate i evaluiraju rad vaspitača, rade sa decom individualno ili u grupama i pružanju roditeljima savete i stručnu pomoć.

Tvoja škola Izaberite