Igre su maternji jezik deteta
Igre su maternji jezik deteta

Igre su maternji jezik deteta

Igra ima važnu ulogu u postepenom odvajanju bebe od majke i njenom odrastanju u nezavisnu individuu. Igrajući igre, dete se povezuje sa stvarnim životom i počinje da se prilagođava. Upravo kroz igru se odvija početni stadijum učenja. Iz tog razloga, igra ima važnu ulogu u brojnim razvojnim procesima.


U pogledu kognitivnog razvoja, igra je proces koji kod deteta podstiče kreativnost, zabavu, rešavanje problema, fleksibilnost, preuzimanje rizika, radoznalost i racionalno razmišljanje. Do određenog razvojnog uzrasta dete nije u mogućnosti se verbalno izražava. Zato se kaže da je igra maternji jezik deteta - dete se simbolično izražava kroz igru. 


Igra, ne samo da doprinosi kognitivnom razvoju deteta, već podržava i razvoj njegovih emocionalnih veština. Razlog tome je činjenica da je dete prilikom igre u interakciji sa drugima. Kroz igru dete zadovoljava i svoju potrebu za ljubavlju i intimnošću, povezujući se sa svojim drugarima i porodicom. Iz tog razloga ono kroz igre koje igra odražava svoja osećanja, iskustva, pa čak i traume. Povrh svega, dete kroz igru proživljava svoje emocije i događaje iz svakodnevnog života. Drugim rečima, igra za dete predstavlja probu stvarnog života.


Igra takođe ima značajno mesto u psiho-motornom razvoju. Zbog toga je važno da dete igra individualne i grupne igre kako bi podstaklo razvoj fine i krupne motorike.


Inače, igra nije rezervisana samo za decu. Igrajući igre, odrasli mogu da se oslobode svakodnevnog stresa i razvijaju strategije potrebne za usavršavanje životnih veština. Takođe, kroz igre se socijalizuju i vežbaju u grupama. „Ne prestajemo da se igramo zato što smo ostarili, već ostarimo zato što smo prestali da se igramo” – govorio je Džordž Bernard Šo, koji igru vidi kao sredstvo kojim i odrasli mogu sebe da izraze. U stvari, igra je ljudska potreba i manifestuje se na mnogo različitih načina među decom i odraslima.
Da biste razumeli jezik deteta u razvoju neophodno da se sa njim igrate – napolju, kod kuće ili u digitalnom okruženju – i tako pokušate da govorite detetovim jezikom. Ovo će ojačati vašu međusobnu povezanost i poverenje, takođe će podržati detetov kognitivni razvoj i naučiti ga životnim veštinama kao što su preuzimanje rizika, rešavanje problema, poštovanje pravila i upravljanje sopstvenim vremenom. Da biste razumeli jezik svog deteta, korisno je da pratite ove korake dok se igrate:


1) Pustite Vaše dete da vodi

Umesto da se mešate u detetove ideje tokom igre, pustite da vas vodi njegova mašta. Precizirajte pravila igre na početku, pratite kako im se dete prilagođava i pomozite mu da poboljša svoju taktiku i veštine razmišljanja.


2) Podesite tempo igre prema detetu

Moguće je da će dete tražiti da igrate istu igru iznova i iznova. To je zato što želi da razvije određen skup veština. Možete razočarati dete prelaskom na drugu igru koju ne želi da igra. Zbog toga bi trebalo da se prilagodite njegovom tempu i podržite detetov proces otkrivanja i učenja kroz igru.


3) Ne takmičite se sa detetom

Mnogi roditelji se takmiče sa svojom decom dok se igraju, a da toga nisu ni svesni. Zbog toga bi dete moglo da se oseti nesposobnim. Umesto toga, dok se igrate sa detetom, fokusirajte se na podršku razvoju njegovih veština.


4) Podržite dete tokom igre

Ne ismevajte i ne osuđujte dete. Podržite njegov trud, kreativnost, saradnju, motivaciju i samopouzdanje, kako biste ga uverili da je to što radi dobro.


5) Komentarišite poteze deteta

Umesto da tokom igre detetu postavljate gomilu pitanja, možete opisivati njegove poteze i akcije u toj igri. To će ga naučiti novim rečima i pomoći mu da se bolje fokusira.


6) Uživajte u igri sa svojim detetom

Moguće je da će Vas drugi poslovi i obaveze ometati dok se igrate sa detetom. Takve situacije mogu navesti dete da zaključi da niste zainteresovani za njega. Zato bi dete, koje ima tendenciju da se mirno igra, moglo da razvije negativno ponašanje prema vama - da viče ili da baca igračke, misleći da ga ignorišete. Da biste izbegli tu situaciju, važno je da u toku dana odvojite vreme koje ćete bez ometanja, kvalitetno provesti sa detetom.
Ponekad se dete toliko zaigra da ne primećuje kako vreme prolazi. Moguće je da će ponekad, dok se igra sa vama, želeti da se igra nastavi. U takvim slučajevima, možete mu dati određeno vreme da završi igru. To možete učiniti pomoću peščanog sata ili precizirajući termin kada je kraj igaranju. Kada razumete jezik deteta, možete sa njim bolje da komunicirate i pomognete mu da zdravije raste i razvija se.


Maarif Porodični bilten #5, Jun 2022.


Pripremio Tim za psihološko savetovanje i vođenje, Turska Maarif Fondacija 28 Septembar 2023
Tvoja škola Izaberite