Kako odgovarati na detetova pitanja?
Kako odgovarati na detetova pitanja?

Kako odgovarati na detetova pitanja?

Detetov proces učenja se ne odvija samo u školi. Ono je veoma radoznala o svemu što ga okružuje, preispituje sve što posmatra i želi da pronađe odgovore. Roditelji, kao jedan od osnovnih stubova edukacije deteta, naročito u njegovom predškolskom uzrastu, ovaj proces ne bi trebalo da prepuste isključivo školi. Dete svoje roditelje ispituje o svemu što ga interesuje, a neretko su ta pitanja beskrajna. Davanje adekvatne povratne informacije detetu, dok je ono još u tom ranom uzrastu, igra veoma važnu ulogu u razvijanju detetovog samopouzdanja i radoznalosti, i doprinosi njegovom kasnijem uspehu u školi. Od trenutka kad dete progovori, ono počinje da ispituje stvari oko sebe. Ponekad postavlja iznova i iznova isto pitanje, i očekuje od roditelja da odgovore svaki put. Umesto da Vas ovakva situacija zamori i da detetu kažete nešto poput „To si me već pitao i već sam ti odgovorio“, izuzetno je važno da ne izgubite strpljenje već da smireno odgovorite na detetovo pitanje svaki put. Ovo ponavljanje pitanja se dešava zato što dete pokušava da razume Vaš odgovor na pitanje koje je postavilo, kako bi prepoznalo i kontekstualizovalo predmet ili pojavu sa kojima se prvi put susreće. Ono jednostavno pokušava da pronađe odgovarajući kontekst postavljajući jedno isto pitanje iznova i iznova.


Da bismo podsticali dečju radoznalost, umesto da je podrivamo, veoma je važno da slušamo svoje dete i odgovaramo na njegova pitanja. Ali kakvi ti odgovori treba da budu? Davati i primati povratne informacije je generalno u životu veoma važno za adekvatnu „razmenu informacija“ u postupku unapređenja kvaliteta rada i rešavanja potencijalnih problema. Adekvatne povratne informacije utiču ne samo na detetov uspeh u školi, već i jačaju njegovo samopoštovanje, samopouzdanje i radoznalost. Kako deca odrastaju tako se i njihova pitanja menjaju. Posle izvesnog vremena oni mogu sami dolaziti do odgovora, povezujući odgovore koje su već dobili na neka druga pitanja. Međutim, odgovor na pitanje koliko znaju može biti skriven u povratnim informacijama koje dobijaju.


• Važno je detetu davati razumne i logične odgovore na njegova pitanja. Kada mu se pruži logičan odgovor na pitanje - dete oseti olakšanje jer stiče novo znanje.

• Kada odgovarate na detetova pitanja, nemojte ih ignorisati. Dete koje pomisli da njegova pitanja nisu važna, može generalizovati situaciju i izgubiti svoje samopouzdanje, misleći da i ono samo nije važno.

• Ukoliko Vam dete postavi pitanje dok ste u nekom društvu, nemojte na to reagovati koristeći izraze poput „Hajde da ne smetamo ljudima, pitaj me to kasnije“. Ovakva vrsta pritiska može narušiti Vaš odnos sa detetom.

• Istražujući svet oko sebe, dete može postaviti brojna pitanja koja za Vas nemaju mnogo smisla. Ipak, dete ih postavlja kako bi razumelo pojave i stvari sa kojima se susreće. Važno je podsticati detetovu radoznalost jer je ona najveći pokretač i motiv za učenje.• Kada naiđete na pitanja na koja nemate odgovor, možete ga potražiti sa detetom. Na taj način ćete zajedno steći nova saznanja i podstaći dete da nauči da istražuje adekvatnom metodom.

• Dete koje strahuje da će se roditelji naljutiti ako ono postavi pitanje, može oklevati da ih uopšte postavlja. Dete koje se suočilo sa ismevanjem, ućutkivanjem, omalovažavanjem ili ignorisanjem, moglo bi potpuno odustati od postavljanja pitanja. Takvo iskustvo može narušiti detetovo samopouzdanje i prouzrokovati potpuni gubitak radoznalosti i želje za istraživanjem. Zbog toga je izuzetno važno da na dečja pitanja odgovaramo na način koji ne povređuje dete, već mu pruža podršku.

• Možda ćete brinuti o tome da li je Vaše dete bučno ili uznemirava druge ljude. Imajte na umu da dete nije sposobno da vodi računa o svom okruženju poput odraslih. Posebno u ranom uzrastu dok još razvija svest o sebi, dete je uglavnom egocentrično. Iz tog razloga, ne možemo od deteta očekivati da uspešno kontroliše svoje ponašanje u društvu. Imajući to u vidu, važno je da vodite računa da ne narušite detetovo samopouzdanje.

• Dete mora da oseća sigurnost i poverenje u svom odnosu sa roditeljima kako bi bilo slobodno da postavlja pitanja. Detetovo uverenje da će dobiti prave odgovore i uputstva, kada postavlja pitanja, mu omogućava da bude radoznalo.


Dete koje postavlja pitanja je otvoreno za učenje, a njegovo traženje odgovora značajno doprinosi kasnijem uspehu u akademskom i društvenom životu, jer unapređuje učenje i radoznalost.


Maarif Porodični bilten #09, Decembar 2022.


Pripremio Tim za psihološko savetovanje i vođenje, Turska Maarif Fondacija 24 Jul 2023
Tvoja škola Izaberite