Pripremite dete za budućnost
Pripremite dete za budućnost

Pripremite dete za budućnost

Cilj obrazovanja je da kod deteta razvije veštine koje su mu potrebne za uspeh i sreću u životu, kao i da ga osposobi da jednog dana postane koristan član društva. Iako imamo velika očekivanja od škole, po pitanju ostvarenja ciljeva u obrazovanju, ne treba zaboraviti da važan deo obrazovnog procesa čini i porodica. Ključan kontinuitet u svom obrazovanju, dete osigurava tako što naučeno u školi ponavlja kod kuće. Učenje koje se nadovezuje između škole i kuće razvija kod deteta potrebnu disciplinu. Dakle, imajući u vidu neosporan uticaj porodice, veoma je važno da se sve ono što dete treba da savlada, kako bi bilo spremno za budućnost, realizuje i u školi i kod kuće.


Shodno tome, naučite dete da bude odgovorno, jer je to važno za njegov mentalni, fizički i socijalni razvoj. Možete ga, recimo, naučiti i da pomaže oko kućnih poslova i tako ga osposobiti da u tom pogledu bude samostalno u budućnosti.• Pokušajte da razumete misli i osećanja svog deteta, razvijajte prisan odnos sa njim. Vodite male razgovore u kojima ćete zajedno dolaziti do nekih zaključaka, što će povećati samopouzdanje Vašeg deteta i poboljšati mu komunikacione veštine.

• Podržavajte interesovanja Vašeg deteta, brinite o njegovim snovima. Na taj način pomažete detetu da postavi ciljeve za budućnost, otkrije svoje strasti i usredsredi se na njih.

• Uspostavite dobru komunikaciju sa svojim detetom i slušajte ga. Vaši svakodnevni razgovori poboljšaće veštine deteta da se samoizrazi i komunicira. Takođe će naučiti da poštuje mišljenja drugih, a zbog toga će i njega drugi više poštovati.

• Pomozite detetu da primeni ono što je naučilo. Na primer, ako se nađe u situaciji u kojoj može da primeni znanje stečeno u školi ili kod kuće, ohrabrite ga da primeni to znanje i pohvalite njegov uspeh. Možete zajedno da se bavite onim aktivnostima koje su u vezi sa interesovanjima Vašeg deteta, kako bi dete zavolelo učenje novih stvari. Na primer, ako Vaše dete zanima nauka omogućite mu da sprovede neki naučni eksperiment. Ako je sklono muzici, ponudite mu da pohađa muzičku školu.

• Podstičite dete da se igra i bavi fizičkim aktivnostima, jer je to ključno za njegov fizički razvoj. To će ga ojačati i poboljšati mu koordinaciju tela. Takođe je bitno za dete da stekne zdrave navike u ishrani. Dobro ga informišite o toj temi i pružite mu priliku da samo nauči da izabere zdravu hranu.


Svi ovi koraci, koje možete primeniti kako bi pripremili svoje dete za budućnost, će doprineti detetovom mentalnom, fizičkom i socijalnom razvoju, i olakšaće mu ostvarenje budućih ciljeva. Međutim, dok primenjujete ove korake, prilagodite ih specifičnim potrebama i ličnosti Vašeg deteta, jer je svako dete drugačije i zahteva individualan pristup. Iako ne znamo šta ga čeka u budućnosti, važno je da dete naučimo svim onim veštinama koje će mu biti od koristi. U svom izveštaju, Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj navodi konkretne veštine koje svako dete treba da stekne kako bi u budućnosti bilo uspešnije i srećnije, bez obzira na ciljeve u karijeri. Prema tom izveštaju, veštine kojima bi trebalo podučiti dete su sledeće:


Veština učenja: Sposobnost kontinuiranog učenja, primenjivanja naučenog i stalne težnje ka novim saznanjima. Možete pomoći detetu da razvije ovu veštinu tako što ćete ga podsticati da obnavlja i utvrđuje ono što je naučilo.


Veština rešavanja problema: Sposobnost definisanja problema, pronalaženja rešenja i njegova primena. U slučaju da se Vaše dete suoči sa nekim problemom, pomozite mu da taj problem reši na njegov način. Prethodno ga naučite koje su to ispravne metode za rešavanje problema i uvek mu budite na raspolaganju da se po tom pitanju konsultuje sa Vama.


Veština saradnje: Sposobnost saradnje sa drugima i rad u grupi, bez obzira na to da li su te druge osobe starije, mlađe ili vršnjaci. Podstaknite svoje dete da učestvuje u grupnim i timskim igrama i aktivnostima sa drugom decom.


Digitalne veštine: Sposobnost korišćenja kompjutera, pretraživanja interneta i baratanja digitalnim alatkama. Za dete je korisno da stekne neke osnovne veštine iz domena tehnološkog znanja, koje se veoma brzo menja i razvija.


Veština kreativnog razmišljanja: Sposobnost razvijanja inovativnih ideja, kreiranja idejnih rešenja i sagledavanja stvari iz različitih perspektiva. Podržavajući dete da razvija svoju maštu, omogućavate mu da njegove kreativne ideje isplivaju. Veoma je važno da ne sputavate dečju maštu već da je podstičete, kako bi sve te kreativne zamisli izašle na videlo.


Veština liderstva: Sposobnost upravljanja timom i motivisanja drugih. Veština liderstva, koja spada u socijalne veštine, usko je povezana sa nivoom samopouzdanja kod deteta. Dete koje je steklo osećaj poverenja u svojoj porodici, brže će razviti veštinu vođenja grupe.


Veština međuljudskih odnosa: Sposobnost komunikacije i izgradnje odnosa sa drugim ljudima, kao i upravljanje tim odnosima. Bez obzira na vrstu društvene grupe ili starosnu strukturu, važno je da dete stekne veštinu snalaženja u međuljudskim odnosima. Kao deo zajednice, dete uči pravila ponašanja u društvu i razvija osećaj empatije prema drugim ljudima.


Da zaključimo... Kako bismo dete pripremili za budućnost, trebalo bi da preduzmemo sve one korake koji će pomoći njegovom mentalnom, fizičkom i društvenom razvoju. Između ostalog, trebalo bi da naučimo dete njegovim odgovornostima, da pokušamo da razumemo njegove misli i osećanja, da podržavamo njegova interesovanja, uspostavimo dobru komunikaciju i pomažemo detetu da primeni ono šta je naučilo. U međuvremenu, ne smemo da zaboravimo da stalno pokazujemo svom detetu koliko nam je ono važno i posebno.


Maarif Porodični bilten #10, Januar 2022.

Pripremio Tim za psihološko savetovanje i vođenje, Turska Maarif Fondacija 11 Januar 2024
Tvoja škola Izaberite